İmza Mühürü - İmza Kaşesi - kazıma mühür

Stok Durumu:
Stokda var
Ürün Kodu:
imzamuhuru1
Ödül Puanı:
0
renklikasecom's imza-muhuru-yasli-muhuru-kazima-muhur album on Photobucket

KAZIMA İMZA MÜHÜRÜ - CAHİL KAŞESİ - İMZA MÜHÜRÜ

Kazıma İmza Mühürü Nasıl Onaylatılır ? Kazıma İmza Mühürünü Onaylatmak İçin Ne Yapılmalıdır ?

Kazıma imza mühürleri ilk kullanımdan önce noter tarafından onaylanması gerekmektedir. Notere gitmeden önce mühürün hazır olması gerekmektedir. Mühür fiyatı ve gerekli bilgiler için iletişim bölümünden bize ulaşablirisiniz. İstenilen mühürün onaylatılması için yakın akraba olmayan iki kişi gereklidir. Bu iki kişinin ve mühür sahibinin nüfus cüzdanları işlemin yapılması için yeterlidir. İşlem ücreti 30-35 TL civarındadır. Güncel Bilgi için Bakınız ;

Noterler Birliği Ücret Tarifesi : http://www.noterlerbirligi.org.tr/GenelBilgiler/noter_tarife.htm 

 

 

 

 

Kanun Numarası: 1086 | Kanun Kabul Tarihi: 18/06/1927 | Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 02, 03, 04/07/1927 | Resmi Gazete Sayısı: 622, 623, 624

HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU (MÜLGA) -  MADDE 297 - Mühür veya bir alet vasıtasiyle vazolunan imza veya cüzdan ile muamele icrasını itiyat etmiş olan müesseselerde muamelenin iptidasında tâyin olunup bir sureti hesap defterine veya cüzdana mevzu bulunan mühür veya imza ile yapılacak muamele muteberdir. Bundan başka imza vaz'ına muktedir olamıyan veya yazı bilmiyen şahsın heyeti ihtiyariye ve mahallince mâruf iki şahıs tarafından tasdik edilmiş ve el ile yapılmış bir işaret veya mühür istimal etmesi caizdir.

 

İmzanın el ile atılması kuraldır. Hatta kıymetli evrak tanziminde zorunludur (TK.m.668/I, 780). Fakat soruda bir sözleşmeden söz edilmektedir.

İmzanın el ile atılması kuralının zorunlu bazı istisnaları vardır: Örf ve adetlerin kabul ettiği ve özellikle çok sayıda tedavüle çıkarılan kıymetli evrakta, el yazılı olmaksızın bir alet (damga ve mühür gibi) yardımıyla, mekanik imza atılması ya da kopya imza mümkündür. 

Nitekim TK.m.427'ye göre tahvillerde "imza, damga veya mühür şeklinde olabileceği gibi matbu dahi olabilir".

Körler tarafından atılan imzalar, notere tasdik ettirilmiş olmadıkça ve imza ettikleri sırada sözleşme metnine vakıf oldukları sabit olmadıkça kendilerini bağlamaz (BK.m.14/II).

Fiziki sakatlık veya okuma yazma bilmeme nedeniyle imza atamayanlar, imza yerine usulüne uygun tasdik edilmiş bir el işareti kullanabileceği gibi, resmi bir belge de düzenlettirebilir (BK.m.15). 

Genellikle bazı yaşlılar tarafından imza yerine geçen el işareti olarak kullanılan parmak basmanın, noter veya köy ihtiyar heyeti tarafından onaylanmış olması gerekir (HUMK.m. 297). 

Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararına (12.11.1930, 29/30) göre, “imza koymaya muktedir olamayan veya yazı bilmeyen kişiler tarafından verilen senetlere konu mühürler, HUMK m.297 uyarınca ihtiyar kurulu ve yerinde bilinen ve tanınan iki tanık tarafından onanmış olmak gereklidir”. 

Noterlik Kanununa göre, “ilgililer imza atamadıkları ve imza yerine geçen bir el işareti kullanmadıkları taktirde, varsa mühür kullanılır. Mühür kullanılması halinde, parmağın da bastırılması zorunludur” (m.75).

 Kaşe | Renkli Kaşe | Matbaa Dünyasına Hoşgeldiniz!

Firmanızı renklendirmek için size fırsat. Artık hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz.Evraklarınızda fark edilebilen kaşeler istediğinizi duyar gibiyiz. İhtiyaçlarınızı karşılayabilecek çeşit Renkli Kaşelerimiz ile Firmanıza renk katın... Bu sitede adı geçen tüm markalar ait oldukları şirketlerin kendi tescilleri altındadır.

Bize Ulaşın

siparis@renklikase.com
info@renklikase.com